'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

RUTH ASHTON
[ Father: George | Mother: Ann Kippax ]

Born:  1803 Horbury, West Riding of Yorkshire, England
Spouse:  Benjamin Burton  born 1804 Ossett, West Yorkshire, England
Married: 12 Oct 1829  Wakefield, West Riding of Yorkshire, England
Died:

Hanna
Burton
Joseph
Burton
Sarah Ann
Burton
Emma
Burton
Mary
Burton
Benjamin
Burton
1831 1835 1837 1839 1846 1847