'Ashton' & 'Lawton' families

'ASHTON FAMILIES'

HANNAH ASHTON
[ Father: George | Mother: Ann Kippax ]

Born:   1801 Horbury, West Riding of Yorkshire, England
Spouse: Thomas Harrop  born 1804 Ossett, West Riding of Yorkshire, England
Married: 21 May 1827 Wakefield, West Yorkshire, England
Died: